Eake ... narzędzie budowania dla Erlanga

Eake to proste Erlang'owe narzędzie do budowania wzorowane na Rake (Ruby), które storzyłem po to aby zastąpić w moich projektach Erlang'owych make'a i rake'a. W internecie jest mnóstwo przykładów bazujących na make, którego nie lubię, jest równie wiele przykładów użycia Rake'a do budowania projektów opartych o Erlang'a. Eake powstał właśnie dlatego że lubię "natywne" rozwiązania, czyli pisanie skryptów buildowania w natywnym języku projektu.

Eake nie jest jeszcze w pełni funkcjonalny, ale stanowi podstawę do dalszej dyskusji i pomysłów, bardzo oczekuję na wszelkie uwagi i komentarze związane Eake'iem. Proszę również o propozycje licencji dla w/w projektu.

Eake'a znajdziemy na GitHub : http://github.com/andrzejsliwa/eake/tree/master

Przykładowe użycie (plik eakefile):

-module(eakefile).
-compile([export_all]).
-import(eake, [task/3, namespace/3, run_target/2, run/1]).

execute() -> [

 namespace(db, "test", [
  task(migrate, "That is migration", fun(Params) ->
   io:format("in migration params: ~w", [Params]),
   run_target('db:rollback', [])
  end),

  task(rollback, "That is rollback", fun(_) ->
   io:format("in rollback"),
   run("ls")
  end)
 ])
].

Przykładowe polecenia:

$ eake db:migrate
$ eake db:migrate db:rollback
$ eake db:migrate=[1,atom]
$ eake db:migrate=name

Eake jest moim pierwszym programem napisanym w Erlangu, proszę więc o wszelkie rady i uwagi co do stylu jak i użytych konstrukcji.

blog comments powered by Disqus